Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Quỳnh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Quỳnh

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng Duyên hải Bắc Bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đinh Văn Tiến; 2. PGS.TS. Trang Thị Tuyết

Thời gian: 8 giờ 30,  ngày 01 tháng 12 năm 2018;

Địa điểm: Phòng họp D tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.