Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Hải Hà

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hải Hà

Đềtài: Quản lý nhà nước về bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam

Chuyênngành: Quản lý hành chính công; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1.PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết; 2.PGS.TS Nguyễn Hữu Phương

Thờigian: 8giờ30 thứ 3, ngày 24 tháng 01 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp 403, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.