Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Tuyết Minh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Tuyết Minh

      Đề tài: Quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non tư thục trên        địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết;

  1. TS. Lê Anh Xuân

Thời gian: 08 giờ  30, ngày 22  tháng 8 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.