Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phounthone LUANGVILAY

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Phounthone LUANGVILAY 

Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luangprabang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1.TS. Lương Minh Việt; 2. PGS. TS. Phạm Đức Chính

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.