Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tạ Quang Huy

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Tạ Quang Huy

Đề tài: Tổ chức hệ thống hành chính nhà nước ở thành phố Hà Nội hiện nay;

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công;

Mã số: 62 34 82 01.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Đức Đán; 2. TS. Vũ Văn Thái.

Thời gian: 8 giờ 30,  ngày 24 tháng 8 năm 2018;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.