Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tô Hồng Nam

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Tô Hồng Nam

Đề tài: Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. TS. Chu Xuân Khánh; 2. TS. Lã Hoàng Trung

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

Comments are closed.