Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Tống Duy Tình

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Tống Duy Tình

      Đề tài: Hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo.

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh, 2. PGS.TS. Chu Hồng Thanh

Thời gian: 09h 00, ngày 04 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.