Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Quốc Việt

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Việt

Đềtài: Kiểm soát hoạt động đảm bảo quyền công dân của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Chuyênngành: Quảnlýcông; Mãsố: 62 34 04 03.

Ngườihướngdẫn: 1. GS. TS. Đinh Văn Mậu; 2. TS. Chu Xuân Khánh.

Thờigian:  14 giờ 00, Thứ bảy, ngày 03 tháng 6 năm 2017;

Địađiểm: Phòng Truyền thống, HọcviệnHànhchínhQuốcgia, 77 NguyễnChíThanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.