Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Vành Khuyên

 

 Nghiên cứu sinh: Trần Thị Vành Khuyên

      Đề tài: Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Chi Mai; 2. TS. Hà Quang Thanh

Thời gian: 8h 30, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.