Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Ngợi

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Ngợi;

Đề tài: Thu hút và trọng dụng người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01;

Người hướng dẫn khoa học:  1. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành; 2. TS. Trần Anh Tuấn

Thời gian: 15 giờ 00, Thứ 5, ngày 05 tháng 11 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.