Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Trung

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Trân trọng thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh:  Trần Văn Trung

Đề tài: Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công                   Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

2) GS.TS. Đặng Cảnh Khanh

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ 5, ngày 08 tháng 10 năm 2015;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.