Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Văn Tùng

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Tùng

Đềtài: Đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các tổ chức khoa học, công nghệ công lập ở Việt Nam

Chuyênngành: Quản lý hành chính công; Mãsố: 62 34 82 01.

Ngườihướngdẫn: 1.GS.TS. Nguyễn Đăng Thành; 2.PGS.TS. Trần Quốc Thắng.

Thờigian: 8giờ30 Thứ7, ngày 21 tháng 01 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp B, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.