Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trịnh Thị Thủy

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Thủy;

Đề tài: “Quản lý nhà nước đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công;   Mã số: 62 34 82 01;

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Văn Giao

Thời gian: 16 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia,

                 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm

Comments are closed.