Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trịnh Văn Khánh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

 Nghiên cứu sinh: Trịnh Văn Khánh

      Đề tài: Năng lực thực thi công vụ của công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Ủy   ban nhân dân Quận tại thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển;    PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thời gian: 08h 30, ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.