Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trương Quốc Việt

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trương Quốc Việt 

Đề tài: Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn Việt Nam

hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1.PGS.TS. Đặng Khắc Ánh; 2. PGS. TS. Văn Tất Thu

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 20 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp D, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia,

77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.