Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Vũ Thành Luân

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

 

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: VŨ THÀNH LUÂN

Đềtài: Quản lý nhà nước về cư trú của người nước ngoài ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam Việt Nam

Chuyênngành: Quảnlýcông; Mãsố: 62 34 04 03.

Ngườihướngdẫn: 1.P GS.TS. Huỳnh Văn Thới; 2.PGS.TS. Phan Quang Thịnh.

Thờigian: 8 giờ 30, Chủnhật, ngày 12 tháng 3 năm 2017;

Địađiểm: Phònghọp D, tầng 4 nhà A, HọcviệnHànhchínhQuốcgia, 77 NguyễnChíThanh, HàNội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.