Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Vũ Tiến Dũng

Nghiên cứu sinh: VŨ TIẾN DŨNG

Đề tài: Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại Bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. TS. Lê Như Thanh; 2. TS. Nguyễn Bá Chiến

Thời gian: 09h 00, ngày 24 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Phòng hội thảo B, tầng 1, nhà truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.