Khai giảng khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 cho lực lượng Thanh tra Công an nhân dân

Thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-HCQG ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2018 cho Thanh tra Bộ Công an.  Sáng ngày 06/8/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính đã phối hợp với Thanh tra Bộ Công an và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 74 học viên là cán bộ, sĩ quan công an nhân dân đang công tác tại lực lượng thanh tra công an nhân dân.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; về phía Bộ Công An, có Thiếu tướng, TS. Phạm Lê Xuất, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và các đại biểu là Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, Thanh tra Bộ Công An và Học viện Cảnh sát nhân dân.

1

 Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho lực lượng thanh tra Công an nhân dân

Phát biểu khai giảng, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định yêu cầu khách quan cần thiết phải cập nhật, bổ sung các kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho các cán bộ thanh tra công an nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển, chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhân dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá cao sự quan tâm chiến lược và kịp thời của Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an trong việc xây dựng  đội ngũ thanh tra công an nhân dân đủ năng lực đáp ứng tốt nhất yêu cầu phát triển của ngành công an và đất nước.

Đồng thời TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị các học viên trong thời gian từ ngày 06/8/2018 đến 02/10/2018 tich cực học tập, nghiên cứu hoàn thành xuát sắc 17 chuyên đề và 03 chuyên đề báo cáo theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nội dung chương trình gồm có 03 nhóm kiến thức cơ bản: nền hành chính nhà nước, Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ và những kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý với 02 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận tình huống quản lý  và 01 chuyến đi thực tế.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân khẳng định Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập. Học viên từ các tỉnh về học được bố trí ăn nghỉ tại Học viện Cảnh sát nhân dân nhằm tạo điều kiện để các học viên tập trung, yên tâm học tập.

2

 

Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng.

          Thiếu tướng, TS. Phạm Lê Xuất, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cảm ơn sự phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện  Cảnh sát nhân dân trong việc triển khai kịp thời khóa học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho lực lượng thanh tra công an nhân dân và mong muốn tiếp tục được hợp tác lâu dài với Học viện Hành chính Quốc gia trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lực lượng thanh tra công an nhân dân. Đồng chí Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an cũng yêu cầu các học viên đoàn kết chấp hành nghiêm kỷ luật học tập, gương mẫu trong sinh hoạt và tich cực trao đổi, nghiên cứu để đạt được kết quả cao nhất trong khóa học này.

33

Thiếu tướng, TS. Phạm Lê Xuất, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu ý kiến tại Lễ khai giảng

4

Toàn cảnh buổi lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho lực lượng Thanh tra công an nhân dân

 Huỳnh Thị Ngọc Lương

Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

Comments are closed.