IMG_7632

Tạp chí Quản lý nhà nước ra mắt ấn phẩm tiếng Anh

(napa.vn) – Sáng ngày 05/10/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm tiếng Anh. TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Tạ...