Dự thảo điểm rèn luyện của sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật (học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học hệ chính quy, trúng tuyển năm 2019)

Xem chi tiết: Tại đây 

Đề nghị sinh viên và cố vấn học tập các lớp thuộc khoa Khoa Nhà nước và Pháp luật kiểm tra lại thông tin.
Nếu có ý kiến thắc mắc yêu cầu phản hồi về Khoa trước 16h00 ngày 12/7/2023

Comments are closed.