IMG_2460

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện

(napa.vn) – Chiều ngày 10/02/2021 tại Phòng Truyền thống, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện đã họp nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ v...