Ban Chấp hành Công đoàn Học viện họp thường kỳ tháng 4 năm 2017

Sáng ngày 13/4/2017 tại phòng A204 đã diễn ra cuộc họp Ban Chấp hành Công Học viện tháng 4 năm 2017 nhằm sơ kết công tác hoạt động vừa qua và nhiệm vụ đề ra trong quý II năm 2017 dưới sự chủ trì của TS. Chu Xuân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Tin học – Thư viện.

 Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, các Đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, TS. Chu Xuân Khánh đã trình bày một số kết quả công tác Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, Công đoàn Học viện đã thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch đã đề ra, bám sát các hoạt động của Học viện và có chỉ đạo, định hướng cụ thể, kịp thời đối với các Công đoàn bộ phận và các Tổ Công đoàn trực thuộc; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Anh hop BCH Cong doan HV

TS.Chu Xuân Khánh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2017 của BCH Công đoàn Học viện

 Tại cuộc họp Ban Chấp hành cũng thảo luận, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong quý II năm 2017: kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XI, kế hoạch cấp đổi thẻ Công đoàn viên theo quy định của Công đoàn Viên chức Việt Nam, công tác Công đoàn vụ, tổng kết số tiền quyên góp, ủng hộ Công đoàn viên Vũ Trung Thông…Cuộc họp nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp của các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và cùng thảo luận các vấn đề tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình hoạt động của Công đoàn Học viện trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, TS. Chu Xuân Khánh yêu cầu các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ nhằm thống nhất chương trình, kế hoạch và đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả nhất, đồng thời vận động cán bộ, viên chức, đoàn viên Công đoàn ra sức phấn đấu, đồng lòng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công đoàn Học viện.

Cuộc họp kết thúc trong buổi sáng cùng ngày./.

 Trần Toàn Trung

Comments are closed.