Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện họp thường kỳ tháng 5 năm 2018

Sáng ngày 25/5/2018, tại phòng họp A207, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đã họp thường kỳ tháng 5 năm 2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

1

Đồng chí Đặng Xuân Hoan chủ trì cuộc họp

 Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Cán bộ đã trình bày báo cáo công tác của Đảng ủy Học viện từ ngày 16/4 đến ngày 22/5/2018, theo đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của đơn vị, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; tiếp tục triển khai Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg về công tác nhân sự, triển khai xây dựng đề án xác định vị trí việc làm của Học viện; thẩm định hồ sơ các trường hợp xét chuyển đảng chính thức, xét kết nạp đảng, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho các trường hợp chuyển đi và chuyển đến; triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên chính quy khóa 15; triển khai tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 và các loại hình bồi dưỡng khác; lãnh đạo tốt công tác đoàn thể…

Tại cuộc họp, Đảng ủy Học viện cũng xem xét, thảo luận việc kiện toàn cấp ủy chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện; phân công nhiệm vụ tạm thời trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; thảo luận về công tác tổ chức cán bộ của Học viện; thảo luận việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trong tháng 6 năm 2018 và thời gian tiếp theo…

 2

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện sinh hoạt chuyên đề

 Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 06 tham luận được trình bày; các tham luận trình bày tại cuộc họp đều nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới, đồng thời đề nghị việc học tập và làm theo phải được tiến hành liên tục, thường xuyên trong toàn Đảng bộ nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Hoan đã tiếp thu các ý kiến thảo luận và đưa ra những chỉ đạo cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong tháng 6 năm 2018; đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống 59 năm vẻ vang của Học viện, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, nhiệm vụ được giao; nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Học viện trong năm 2018./.

Trần Trung

Comments are closed.