Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Sáng ngày 04/8/2018, Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định số 2527/QĐ-HCQG ngày 01/8/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc.

Tham dự lễ khai giảng về phía Học viện có: Ông Bùi Huy Tùng, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách, điều hành ban Quản lý bồi dưỡng; Bà Lê Phương Thúy, Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm. Về Phía Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội có: Ông Nguyễn Thiên Sứ, Phó Hiệu trưởng nhà Trường; Ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm HTDN và Hỗ trợ việc làm sinh viên; Chủ nhiệm lớp và toàn thể học viên khóa bồi dưỡng.

 Mở đầu buổi lễ, Bà Lê Phương Thúy, Trưởng phòng bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm lên công bố Quyết định tổ chức lớp; Quyết định cử chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện.

Phát biểu tuyên bố khai giảng, ông Bùi Huy Tùng, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách, điều hành ban Quản lý bồi dưỡng đã nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung đối với nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, nhằm góp phần chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cử những giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và có kinh nghiệm sang giảng dạy tại lớp.

AnhTung

Ông Bùi Huy Tùng, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách, điều hành ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu.

Ông Bùi Huy Tùng cũng lưu ý, giáo viên chủ nhiệm lớp của Học viện cũng như Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội cần phải thường xuyên lên lớp để nắm tình hình và tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất cho Học viên. Ông cũng đánh giá cao sự quan tâm, tin tưởng của Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội đối với Học viện trong quá trình phối hợp mở lớp cũng như tạo điều kiện, cơ hội học tập cho các học viên.

Ông Bùi Huy Tùng cũng đề nghị các học viên tham gia lớp học có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, xây dựng phương pháp học tập hiệụ quả, tích cực trao đổi, thảo luận, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau…; Sau khóa học, các học viên sẽ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng về quản lý hành chính nhà nước vào trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân. Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện là Ban Quản lý bồi dưỡng mong muốn tiếp tục hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội để tổ chức các lớp bồi dưỡng trong năm nay và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Sứ, Phó Hiệu trưởng nhà Trường cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện mở lớp của Học viện Hành chính Quốc gia, sự phối hợp mở lớp của Ban Quản lý bồi dưỡng và khẳng định, việc tổ chức lớp học có ý nghĩa quan trọng đối với công chức, viên chức trong việc cung cấp các kiến thức, kĩ năng, quản lý hành chính nhà nước, từ đó trang bị thêm những công cụ trong quá trình làm việc cũng như trong công tác quản lý, lãnh đạo, trao đổi thêm kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý.

AnhSu

 Ông Nguyễn Thiên Sứ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội phát biểu.

Để lớp học đạt được kết quả học tập tốt, ông Nguyễn Thiên Sứ đề nghị phía Học viện cử những giảng viên có tâm huyết và am hiểu sâu sắc tính chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp khoa học; cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết; lựa chọn những chuyên đề phù hợp với thực tiễn và phối hợp chặt chẽ với Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội trong việc quản lý lớp học nghiêm túc có chất lượng cao. Qua đó, ông Nguyễn Thiên Sứ cũng đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành nội qui, qui chế của lớp học, nghiên cứu kĩ các bài giảng; xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn bó và đạt kết quả tốt trong học tập hướng tới đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ.

Môt số hình ảnh tại buổi lễ:

TapThe

Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia và lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng các Học viên

Ninh Hoàng Hải

Comments are closed.