Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện

Sáng ngày 24/4/2018, tại phòng họp B nhà A, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia. Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có Đồng chí Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Cấn Thị Bích – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng – Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ. Về phía Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia có Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

 Tại buổi làm việc, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đã báo cáo về công tác kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ; công tác tổ chức, sắp xếp lại các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện theo cơ cấu tổ chức của Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và Kế hoạch số 515-KH/ĐUHV ngày 12/02/2018 của Đảng ủy Học viện đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ phê duyệt và một số nội dung công tác của Đảng bộ Học viện. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã phát biểu trao đổi, cho ý kiến nhằm làm rõ hơn các nội dung kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Học viện.

 Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, các Đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ; Đồng chí Trần Anh Tuấn ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia đã đạt được trong thời gian vừa qua và nhất trí với nội dung đề nghị của Đảng ủy Học viện về kiện toàn cấp ủy các cấp sau khi thực hiện xong kế hoạch triển khai Quyết định 05/2018/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy các cấp làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động Học viện; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia./.

 Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 1

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu

2 

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

 3

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trần Toàn Trung

Comments are closed.