Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện: “Quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

(napa.vn) – Sáng ngày 09/5/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao – Khóa 15 đợt 1 (2017-2020), ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03, với đề tài “Quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Trịnh Thanh Hà và TS. Nguyễn Hoàng Anh.

1. Toàn cảnh

Quang cảnh lễ bảo vệ luận án của Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao.

Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên, đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tham dự Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao còn có TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Hành chính Quốc gia; các thầy giáo, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp, người thân của NCS.

2. Thầy Ánh

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia – Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao.

3. Thư ký HĐ

PGS.TS. Lê Thị Thu Phượng, Học viện Hành chính Quốc gia – Thư ký Hội đồng trình bày lý lịch khoa học của Nghiên cứu sinh.

Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao được thực hiện với mục đích nghiên cứu, bổ sung lý luận khoa học quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia; đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. NCS

Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao trình bày kết quả nghiên cứu.

Nhiệm vụ của luận án là: (1) Phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; (2) Tổng hợp, phân tích, bổ sung một số vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia; (3) Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (4) Trình bày quan điểm, phương hướng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia trên địa bàn Thành phố Chí Minh.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài. Đánh giá về Luận án, Hội đồng nhận định luận án có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Hội đồng

Các thành viên Hội đồng trình bày ý kiến nhận xét đối với luận án của Nghiên cứu sinh.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

6. Lãnh đạo HV chúc mừng

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện và TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao.

Kết thúc buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện, Nghiên cứu sinh Phạm Thành Vao gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng đánh giá về những ý kiến khoa học vô cùng hữu ích; cảm ơn các thầy cô Ban Quản lý đào tạo, Khoa Quản  lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, các thầy hướng dẫn và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ để Nghiên cứu sinh hoàn thành tốt luận án của mình./.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ luận án của NCS Phạm Thành Vao:

7. GVHD

TS. Trịnh Thanh Hà, Học viện Hành chính Quốc gia – Đại diện người hướng dẫn khoa học phát biểu.

8. Hội đồng chúc mừng

Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Phạm Thành Vao.

Như Ngọc

Comments are closed.