Bổ sung kinh phí 45,199 tỉ đồng xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015

(phapluattp.vn) -Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc bổ sung và phân bổ kinh phí xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015.

Theo đó, bổ sung và phân bổ 45,199 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan Trung ương từ nguồn dự toán chi phí quản lý hành chính thuộc ngân sách trung ương năm 2014 chuyển nguồn sang năm 2015 để xây dựng, hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh năm 2015.

xay_dung_luat_lbix

Theo quyết định, Bộ Công an được phân bổ 1.755 triệu đồng để xây dựng 3 luật là Luật biểu tình, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật tạm giam, tạm giữ.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được phân bổ 634 triệu đồng để xây dựng 2 luật là Luật an toàn vệ sinh lao động và Luật bảo vệ, chăm sóc và giao dục trẻ em.

Bộ Nội Vụ được phân bổ 1.219 triệu đồng để xây dựng 4 luật (Luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật về Hội; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Bộ Y tế 346 triệu đồng; Bộ Tài Nguyên Môi trường 634 triệu đồng; Tòa án nhân dân tối cao nhận 1.404 triệu đồng…

Bộ Tư pháp nhận được kinh phí nhiều nhất là 5.552 triệu đồng vì sẽ xây dựng 7 luật và tham gia vào quá trình xây dựng Luật pháp lệnh….

ĐL

Comments are closed.