Chính phủ ban hành nghị quyết về chính sách Bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 33/NQ-CP chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đó, về việc bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, Chính phủ thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn từ ngày 1-6-2015 đến hết 31-12-2016.
Trong quá trình thực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp.
Chính phủ cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.
Đề nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối họp; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá. Các hành vi vi phạm về giá sữa sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chính sách BHYT đối với hộ nghèo
Nghị quyết 33 nêu rõ: về chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chính phủ thống nhất tiếp tục thực hiện chính sách BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30-1-2011 về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định 32/2014/QĐ-TTg ngày 27-5-2014 về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 -2015 cho đến khi có quy định mới.
Ngoài ra, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho các lao động dôi dư, tạo thu nhập và nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên của Việt Nam, Chính phủ thống nhất cho phép thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí.
Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo trình tự thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đ.Liên

(nguồn:http://phapluattp.vn/)

Comments are closed.