Thay đổi chỉ tiêu cấp lại, đổi giấy đăng ký ô tô, xe máy

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 6-6.

Theo đó, Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định về chỉ tiêu trong Biểu mức thu lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông.

Cụ thể, theo thông tư 53, xe ô tô con hoạt động kinh doanh hành khách được quy định là ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp này khi đăng ký xe, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải cung cấp cho cơ quan đăng ký Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc giấy đề nghị của cá nhân; Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp. Mức lệ phí khi cấp đổi Giấy đăng ký vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành.
Trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.
Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do do chuyển công tác hoặc chuyển hộ khẩu, mà khi khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số (150.000 đồng đối với ô tô và 50.000 đồng đối với xe máy).

Đ.Liên

(nguồn:http://phapluattp.vn/)

Comments are closed.