02-kt-7015-440a1

Hoạch định chính sách vĩ mô yêu cầu sự cải cách

Nguyễn Giang Luật Thống kê được QH Khóa XI thông qua năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004. Đây là văn bản pháp lý chủ đạo, là nền tảng để hình thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật...
ho_ngheo_CCBC

Sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ tiền

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6. Phụ nữ là người ...