Đối thoại chính sách về bình đẳng giới

Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách về bình đẳng v...

Đối thoại giáo dục toàn cầu

Kết nối châu Á – chuẩn bị cho giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21 Kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Aston, Vương quốc Anh Thời gian: Ngày 26 – 27 tháng 11 năm 2013 Địa...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2015

Chính sách mới đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; hỗ trợ duy trì việc làm cho người lao động; quy định chi tiết một sốđiều của Luật Công chứng;… là những chính sách mới có hiệu ...

“Bộ Nội vụ cần nghiêm khắc để làm gương”

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với đại diện các bộ: “Cần thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra Bộ Nội vụ có sách nhiễu, cửa quyền không?”… Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: Tuổi trẻ. Ngày 1...