2

Hội diễn văn nghệ quần chúng “Tự hào truyền thống, tiếp tục tiến lên” chào mừng 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III và đón nhận Huân chương Hồ Chí Min...

Trong không khi phấn khởi chào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, tối ngày 18/8/2015 tại trụ sở Bộ Nội vụ đã diễn ra Hội diễn văn nghệ quần chúng  với chủ đề “Tự hào truyền t...
IMG_8411

Giao hữu thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III của Bộ Nội vụ

Trong không khi phấn khởi chào mừng 70 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, chiều ngày 14/8/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn Bộ Nội vụ đã tổ chức Giao hữu thể thao chào mừng kỷ ni...
anhdecuon70nam1-17_10_17_637

Quyết định số 687/QĐ-BNV ngày 06/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015)”...

Ngày 06/8/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 687/QĐ-BNV ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945...