Resize of tot nghiep

Phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

(Chinhphu.vn) – Các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) sẽ được phân thành 3 tầng: Cơ sở GDĐH định hướng nghiên cứu; định hướng ứng dụng và định hướng thực hành; trong mỗi tầng có thể xếp thành 5 hạng theo...
Resize of vay tieu dung

Đề xuất quy định đối với cho vay tiêu dùng

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính. Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng tiêu dùng có vai trò quan trọng đố...