images

Quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trong đó quy định lựa chọn nhà thầu qua mạng. Theo đó, lựa chọn nhà thầu qua mạng được ...
Resize of thue

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh minh họa Theo đó, từ ngày 1/1/2014 thuế suất thuế thu nhập doanhh nghiệp (TNDN) phổ thông là ...