untitled-1-1432183161031

Bảo vệ quyền công dân trong tố tụng hình sự

VTV.vn – Vai trò của Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) trong việc bảo vệ quyền công dân là chủ đề chính được bàn luận trong Đối thoại chính sách phát sóng ngày 20/5/2015. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội ...

Đối thoại chính sách về bình đẳng giới

Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách về bình đẳng v...

Đối thoại giáo dục toàn cầu

Kết nối châu Á – chuẩn bị cho giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu của thế kỷ 21 Kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Aston, Vương quốc Anh Thời gian: Ngày 26 – 27 tháng 11 năm 2013 Địa...