Đối thoại chính sách về bình đẳng giới

Ngày 7/3/2012, tại Hà Nội, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam tổ chức Đối thoại chính sách về bình đẳng với chủ đề nâng cao quyền năng của phụ nữa ở nông thôn và vai trò của họ trong xóa đói, giảm nghèo.

Tham dự Đối thoại có trên 200 đại biểu là những nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia từ các bộ như: Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Ngân hàng thế giới, một số tổ chức phi Chính phủ cùng nhiều cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Lao động – Tương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến bình đẳng giới. Mặc dù phụ nữ nông thôn có những đóng góp to lớn trong sản xuất nông nghiệp và chế biến lương thực trong nước, nhưng nhận thức về vai trò cua phụ nữ và bình đẳng giới vẫn còn hạn chế. Phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực này đang còn chịu nhiều thiệt thòi hơn nam giới cũng như so với phụ nữ ở khu vực thành thị về cơ hội học tập, việc làm, tiếp cận thông tin và thụ hưởng các thành quả của cuộc sống… Bộ trưởng cho rằng, “việc đảm bảo các quyền tiếp cận bình đẳng trong các lĩnh vực cho phụ nữ nông thôn là một trong những chiến lược quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của quốc gia”, đồng thời cũng là cơ hội để chị em khẳng định vị thế và thiên chức của mình.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam cũng nêu bật sự hỗ trợ của LHQ trong công tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam. Đồng thời, nhấn mạnh việc cần thiết phải củng cố các điều luật và chính sách hiện hành. Việt Nam đã xây dựng được một khuôn khổ và chính sách pháp luật ấn tượng để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Bây giờ là lúc hành động để triển khai và củng cố những chính sách, pháp luật và chiến lược này, nhất là ở cấp địa phương.

Cũng tại diễn đàn, các chuyên gia đã chia sẻ những thách thức mà phụ nữ nông thôn phải đối mặt và đưa ra một số khuyến nghị giúp họ vượt qua những thách thức này; Đại diện của Trung ương Hội LHPNVN đã trình bày các hoạt động can thiệp thành công trong việc hỗ trợ phụ nữ nông thôn cấp cơ sở và cam kết tiếp tục hỗ trợ đảm bảo quyền, lợi ích và các cơ hội kinh tế cho phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Liên Hợp Quốc cũng trình bày một số kết quả chính từ một số nghiên cứu gần đây về nam tính và bạo lực giới; những cản trở liên quan đến giới của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và bình đẳng giới trong việc thích nghi với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro ở Việt Nam. Vấn đề bình đẳng giới từ quan điểm của các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam cũng được đề cập tại diễn đàn.

Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cùng với Đại sứ quan Canada, NewZeland, Hy Lạp, Brazil và Ngân hàng Thế giới cũng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm vào tối thứ 5 vào lúc 18h tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn Việt Nam: Trao quyền cho phụ nữ và em gái ở nông thôn”.

Nhân dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tiếp tục cam kết cùng nhau hợp tác hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn là một trong những nội dung ưu tiên của các chính sách và chương trình trong thời gian tới.

THẢO VÂN

Nguồn: http://www.gopfp.gov.vn/

Comments are closed.