4

Tọa đàm khoa học quốc tế “Quản lý tri thức thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội” và “ Quản lý chất lượng đào tạo: kinh nghiệm của Phần Lan và các giá trị tham khảo cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ chương trình Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học hành chính giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Phần Lan, ngày 7/3/2018, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp v...
Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện họp thường kỳ

Sáng ngày 27/02/2018 tại Phòng Truyền thống Học viện, Ban Chấp hành Công Học viện đã tiến hành họp thường kỳ dưới sự chủ trì của TS. Chu Xuân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung ...