Hội nghị công tác đào tạo Sau Đại học năm 2018

Ngày 20/12/2018, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội nghị công tác đào tạo sau đại học năm 2018. TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Phó Giám đốc: PGS. TS Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng quế, đại diện các đầu cầu trực tuyến Phân viện TP.Huế,  Phân viện TP. Hồ Chí Minh,  Phân viện Khu vực Tây nguyên và các đại diện các khoa, ban, đơn vị; cán bộ, viên chức Ban Quản lý đào tạo Sau đại học và các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo sau đại học.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh: Trong đào tạo sau đại học tại Học viện,  bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, quy định, quy chế chưa được chặt chẽ. Hội thảo cần tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến quy chế, quy định giữa các cơ sở đào tạo thuộc Học viện, giữa các đơn vị trong Học viện; trao đổi quy trình tổ chức biên soạn thẩm định tài liệu; chất lượng giảng viên; phương pháp đào tạo; đưa ra các giải pháp để có các đề tài luận văn, luận án mang tính mới, có tính chất đột phá, tránh trùng lặp tên các đề tài để hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

IMG_6978

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo

Thay mặt Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, PGS. TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo công tác đào tạo sau đại học năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Trong báo cáo nêu rõ về số lượng và quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sỹ; những điểm mới trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; triển khai việc xây dựng và ứng dụng phần mềm chống sao chép luận văn, luận án tại Học viện… Đồng thời, đưa ra các đề xuất, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học như: hoàn thiện hệ thống quy định về đào tạo sau đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cũng như nâng cao chất lượng luận văn, luận án; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sau đại học…

IMG_6964

PGS. TS. Hoàng Mai – Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học trình bày báo công tác đào tạo sau đại học năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Tham luận tại hội nghị,  nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung những thuận lợi, khó khăn còn vướng mắc trong công tác đào tạo sau đại học thời gian qua,  đồng thời, đóng góp những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học của Học viện trong thời gian tới.

IMG_6966 IMG_6970 IMG_6972 IMG_6973

Ảnh các đại biểu tham luận trong Hội nghị

Kết luận hội nghị, Giám đốc Học viện đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp rất trách nhiệm, tâm huyết, mang tính cấp thiết của các đại biểu. Đề nghị trong thời gian tới trong công tác đào tạo sau đại học tiếp tục triển khai đổi mới tài liệu ở một số chuyên đề cần thiết; xây dựng cơ chế đặc thù cho đội ngũ giảng viên; quy định rõ thời gian, tiến độ làm luận văn, luận án cũng như trách nhiệm của người tham gia hướng dẫn; nâng cao chất lượng luận văn, luận án phù hợp chuyên ngành; áp dụng phần mềm chống sao chép luận văn, luận án;  chuẩn bị tốt hơn điều kiện cơ sở vật chất cho học viên và giảng viên… Tổ thư ký hội nghị sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất đóng góp trong hội nghị, báo cáo, tham mưu cho Giám đốc Học viện để nghiên cứu, xem xét và vận dụng vào hoạt động đào tạo sau đại học của Học viện trong thời gian tới.

Minh Giang

Comments are closed.