Tọa đàm khoa học “Định hướng xây dựng Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 và tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện năm 2018”

Ngày 20/12/2018, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Tọa đàm “Định hướng xây dựng Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 và tổng kết hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện năm 2018”

Tới dự, về phía khách mời, có TS. Nguyễn Ngọc Hiến, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ThS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; TS. Nguyễn Ngọc Hải, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện, có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia, Chủ trì Tọa đàm; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, đồng Chủ trì Tọa đàm; các đại biểu Nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ; các đại biểu là thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia; các đại biểu Nguyên là Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính qua các thời kỳ cùng đông đủ các nhà khoa học, nhà quản lý, các giảng viên, viên chức thuộc Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với Học viện Hành chính Quốc gia. Nghiên cứu khoa học góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học tạo cơ sở khoa học trong công tác xây dựng nội dung chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và các nội dung liên quan.

DXH

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, Chủ trì Tọa đàm phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc Tọa đàm của Giám đốc Học viện, TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện NCKHHC, trình bày báo cáo tổng kết hoạt động KHCN Học viện giai đoạn 2010 – 2018 và tổng kết hoạt động của Hội đồng KH ĐT Học viện năm 2018.

Le

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện NCKHHC trình bày báo cáo tổng kết

Tiếp đến, TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng Viện NCKHHC trình bày Đề cương định hướng Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Học viện đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035.

Tại buổi Tọa đàm, đã có những tham luận cũng như ý kiến được đưa ra với những nội dung nhằm đóng góp về các nội dung: vai trò của Học viện HCQG với tư cách là Trung tâm Khoa học hành chính của cả nước, làm sao để Học viện thực sự trở thành Trung tâm Khoa học hành chính phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và ĐTBD đáp ứng yêu cầu của cả nước; Xác định nội dung trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Học viện trong thời gian tới để khẳng định vị thế của Học viện HCQG là đơn vị tư vấn cho Bộ Nội vụ về Khoa học hành chính và đào tạo nguồn nhân lực hành chính; Khẳng định nhiệm vụ trọng tâm của Học viện HCQG có chức năng nghiên cứu là cơ bản và gắn kết giữa NCKH với ĐTBD; Học viện HCQG phải là một đơn vị sự nghiệp đặc biệt, vì vậy cần được quan tâm, đối xử một cách đặc biệt; cần quan tâm hơn đến kiến thức lý luận hành chính, nắm vững khái niệm về khoa học hành chính, nâng cao hiệu quả giảng dạy; định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Học viện; Hội nghị cũng nên bàn thêm về lĩnh vực công nghệ ở Học viện Hành chính…

1

PGS.TS. Lê Chi Mai – nguyên Trưởng khoa Sau Đại học phát biểu

2

TS. Nguyễn Ngọc Hiến – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu.

3

PGS.TS. Văn Tất Thu – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu.

4

PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – nguyên Phó Giám đốc Học viện phát biểu.

5

ThS. Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu.

6

PGS.TS Nguyễn Hữu Hải – Nguyên Trưởng khoa Hành chính học (Nay là khoa Hành chính và Tổ chức nhân sự) phát biểu

7

PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết – nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu.

8 (3)

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu).

 Phát biểu tổng kết và bế mạc buổi Tọa đàm, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu kết luận buổi tọa đàm và Tổng kết Hội đồng Khoa học và đào tạo.

PGS.TS. Lương Thanh Cường đã trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, Nguyên là Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, các nhà quản lý, giảng viên, viên chức của Học viện đã dành thời gian tham dự và tích cực trao đổi với tinh thần làm việc trách nhiệm và hiệu quả, buổi tọa đàm và tổng kết Hội đồng Khoa học và đào tạo của Học viện đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Phó Giám đốc đã tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi trực tiếp với sự tâm huyết, đa chiều, các ý kiến đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân thiếu hụt, là cơ sở đưa ra để hoàn thiện nội dung chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Học viện trong thời gian tới. Các ý kiến đóng góp tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ cơ bản:

  • Tập trung nguồn lực cho NCKH của Học viện HCQG;
  • Lựa chọn các nội dung nghiên cứu khoa học để hướng tới tính hiệu quả;
  • Nâng cao chất lượng NCKH đáp ứng yêu cầu ĐTBD;
  • Mở rộng hợp tác quốc tế về NCKH;
  • Nhiệm vụ then chốt trong những năm tới là tập trung NCKH.

Ngoài ra, các ý kiến thêm về vai trò, vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia, về cách tính thời gian trong việc xác định mốc thời gian thực hiện chiến lược, về giải pháp thực hiện chiến lược và các ý kiến bổ sung thêm về nội dung tên các mục trong dự thảo đề cương.

Phó Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu và các nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội nghị và đề nghị Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính ghi chép, tổng hợp.

Buổi Tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Thu Hương

Comments are closed.