IMG_4549

Vui đón Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền nước Cộng hòa DCND Lào, sáng ngày 10/4/2015 tại Hội trường lớn tầng 2, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ chào mừng năm mới Bunpimay  cho các Lưu học sinh Lào đang học ...