Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa I năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, công chức trong cả nước được Chính phủ giao, sáng ngày 17/4/2018, tại phòng Hội thảo B, Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa I năm 2018.

ThS. Lê Thị Thanh Hồng công bố các quyết định của khóa học

ThS. Lê Thị Thanh Hồng công bố các quyết định của khóa học

Tham dự lễ khai giảng có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo các Khoa, Ban, Văn phòng, đại diện các Giáo sư, giảng viên của Học viện hành chính Quốc gia tại Hà Nội,  cùng 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương.

Trong khóa học, học viên sẽ được nghe giới thiệu 06 chuyên đề về kiến thức chung, 05 kỹ năng cơ bản của lãnh đạo cấp vụ, 01 báo cáo chuyên đề về ngành, lĩnh vực. Trực tiếp trình bày là các Giáo sư, giảng viên, báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Học viện Hành chính Quốc gia.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu tại lễ khai giảng,  NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân đã nêu lên vai trò quan trọng trong đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong đó có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. Đào tạo bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ,viên chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng cải cách hành chính, đổi mới đất nước. Đồng thời, Phó Giám đốc cũng nêu lên ba mục tiêu của khóa học: Một là: Khóa học nhằm cập nhật nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan. Hai là: Rèn luyện kĩ năng cần thiết để thực hiện vài trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị. Ba là: Phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức dưới quyền và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao. Cuối cùng, NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân tuyên bố khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa I/2018 tổ chức tại Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội, và gửi tới các quý vị đại biểu, các giáo sư, giảng viên cùng toàn thể các đồng chí học viên lời chúc dồi dào sức khỏe. Chúc cho khóa học thành công tốt đẹp.

 Các đại biểu và học viên tham dự khóa học

Các đại biểu và học viên tham dự khóa học

Trần Hương Liên

Comments are closed.