Chi bộ sinh viên (1) tổ chức Lễ kết nạp đảng cho sinh viên

Được sự nhất trí của Đảng ủy Học viện, ngày 26/8/2019 Chi bộ sinh viên (1) tổ chức Lễ kết nạp đảng cho sinh viên đại học hệ chính quy; về phía đảng ủy Học viện có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, đảng ủy viên, Chánh văn phòng đảng ủy Học viện tới dự; về phía Chi bộ sinh viên (1) có đồng chí Lý Thị Kim Bình, Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Ban Chi ủy và toàn thể các đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện phát biểu

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, đảng ủy viên, Chánh văn phòng Đảng ủy Học viện phát biểu

Tại lễ kết nạp đảng viên đồng chí Nguyễn Minh Tuấn và đồng chí Lý Thị Kim trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 16 sinh viên, các sinh viên đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ chí Minh đọc lời tuyên thệ về các nhiệm vụ của người đảng viên. Sau Lễ trao Quyết định, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn thay mặt cho Đảng ủy Học viện phát biểu, đồng chí chúc mừng 16 đảng viên được nhận Quyết định kết nạp đảng và chúc mừng Chi bộ sinh viên (1) có thêm các đảng viên mới tăng thêm sức mạnh cho Chi bộ, đồng chí đề nghị các đảng viên mới thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên đặc biệt đối với các đảng viên trẻ phải nghiêm chỉnh chấp hành các Nghị Quyết của Đảng ủy, của Chi bộ, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phong trào học tập và rèn luyện nhất là các đảng viên đang học tập tại Học viện. Đối với cấp ủy Chi bộ sinh viên cần chú trọng công tác nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần tại Chỉ thị số 28-CT/TW 2019 ngày 21/01/2019 của Ban chấp hành Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng, khai trừ đảng viên không đủ tư cách, đồng chí đề nghị Ban Chi ủy phân công các đảng viên trong Chi bộ giúp đỡ các đảng viên mới hoàn thành nhiệm vụ.

Đc Lý Thị Kim Bình, Bí thư Chi bộ phát biểu

Đồng chí Lý Thị Kim Bình, Bí thư Chi bộ phát biểu

Thay mặt Ban Chi ủy, Chi bộ sinh viên (1) đồng chí Lý Thị Kim Bình, Bí Thư Chi bộ phát biểu cảm ơn Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia đã tăng cường cho Chi bộ sinh viên (1) 16 đồng chí đảng viên mới đó là sự tăng cường về sức mạnh đối với Chi bộ; những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn rất ý nghĩa, sâu sắc đối với Chi bộ sinh viên (1) đặc biệt là đối với các đồng chí đảng viên mới; tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chi bộ Sinh viên (1) trong thời gian tới sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt cấp ủy Chi bộ sẽ làm tốt công tác kết nạp đảng chú trọng việc nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần tại Chỉ thị số 28-CT/TW 2019 ngày 21/01/2019 của Ban chấp hành Trung ương; đồng chí đề nghị các đảng viên mới là sinh viên Khóa 16 khi chuyển sinh hoạt về địa phương công tác phải luôn phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên được kết nạp đảng tại Học viện Hành chính Quốc gia.

received_484966218966822

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Lý Thị Kim Bình trao quyết định cho các đảng viên mới

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Lý Thị Kim Bình trao quyết định cho các đảng viên mới

Sinh viên Trần Thị Nguyệt Trang đại diện cho cac đảng viên mới phát biểu

Sinh viên Trần Thị Nguyệt Trang đại diện cho các đảng viên mới phát biểu

Sinh viên Trần Thị Nguyệt Trang đại diện cho các đảng viên phát biểu cảm ơn Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, Chi bộ sinh viên (1), Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thầy, cô giáo của Học viện Hành chính Quốc gia đã dìu dắt, giúp đỡ để được đứng trong hàng ngũ của đảng Cộng sản Việt Nam; Sinh viên Trần Thị Nguyệt Trang xin hứa sẽ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục phấn đấu để xứng đáng là những đảng viên chân chính, cống hiến hết mình vì lời dạy cao cả của Đảng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

received_377878639790846

Lý Kim Bình

Comments are closed.