Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc TP.Hà Nội, lớp 7 và 8/2019 và Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc TP.Hà Nội, lớp 9 và 10/2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ TP.Hà Nội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc TP.Hà Nội, lớp 9 và lớp 10/2019″  Bế giảng lớp 7 và 8/2019 vào 14h30′ ngày 07/8/2019 tại Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội).

Buổi lễ có sự tham dự: Về phía Học viện có: ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS.Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng; Về phía Sở Nội vụ TP.Hà Nội có: ông Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ; cùng các đại biểu: Ông Trần Trung Kiên – Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ công chức, Bộ Nội vụ; Đại tá Nguyễn Hữu Lanh – Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng QLBD theo ngạch và vị trí việc làm công bố quyết định cấp chứng chỉ, khen thưởng lớp 7 - 8/2018 và công bố quyết định mở lớp, chủ nhiệm lớp 9 và 10/2019

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng QLBD theo ngạch và vị trí việc làm công bố quyết định cấp chứng chỉ, khen thưởng lớp 7 – 8/2018 và công bố quyết định mở lớp, chủ nhiệm lớp 9 và 10/2019

Thời gian học tập của khóa học là 01 tháng, học viên học và ăn, ở tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Chương trình khóa học được chia thành 05 phần kiến thức: Phần kiến thức Lý luận chính trị; Phần kiến thức theo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng của Bộ Nội vụ; Phần kiến thức nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và định hướng đổi mới hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Phần kiến thức nâng cao năng lực quản ký quy hoạch, kiến trúc; Phần kiểm tra đánh giá và đi thực tế.

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện, giấy khen và phần thưởng của Học viện cho các học viên của khóa học

ThS. Lê Phương Thúy – Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao chứng chỉ đại diện, giấy khen và phần thưởng của Học viện cho các học viên của khóa học

Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội trao chứng chỉ đại diện, giấy khen và phần thưởng của Học viện cho các học viên của khóa học

Ông Nguyễn Đình Hoa – Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội trao chứng chỉ đại diện, giấy khen và phần thưởng của Học viện cho các học viên của khóa học

Mục tiêu khóa học nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng TP.Hà Nội góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn đổi mới, có chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tạo nguồn cán bộ công chức lãnh đạo quản lý cho TP.Hà Nội. Cuối khóa học, học viên được Học viện Hành chính Quốc gia cấp 02 chứng chỉ: “Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng” ; “ĐTBD Nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với Trưởng, phó phòng và tương đương”.

Comments are closed.