Tổ Công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-BNV ngày 24/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ năm 2020, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Tổ công tác của Bộ trưởng đã có buổi làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao từ ngày 01/01/2020 đến nay. Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ trưởng, chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có các thành viên trong Tổ Công tác của Bộ trưởng. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, tham gia dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Học viện, Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Lãnh đạo Học viện luôn quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao. Phân công cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp đối với từng nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được chú ý tăng cường. Thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo.

Báo cáo của Học viện đồng thời đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra các kiến nghị về việc Bộ Nội vụ sớm phê duyệt chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án Học viện: Dự án Xây dựng trụ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội; Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông trong đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng công chức, viên chức; cho phép Học viện không thành Hội đồng Học viện và tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia và các quy định về tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ; về triển khai chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương; về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Đặng Xuân Hoan gửi lời cảm ơn đến Tổ Công tác của Bộ trưởng và mong những kiến nghị của Học viện sẽ được Tổ Công tác ghi nhận và báo cáo với Bộ trưởng. Về phía Học viện, Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Sau khi nghe báo cáo của Học viện, các thành viên của Tổ Công tác của Bộ trưởng đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Học viện trong việc thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Bộ trưởng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Bộ trưởng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác của Bộ trưởng khẳng định Tổ Công tác ghi nhận, sẽ báo cáo với Bộ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ và các kiến nghị của Học viện, đề nghị Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ: Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến về Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020 -2030, tầm nhìn đến năm 2040; Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ về đề xuất của Học viện “Cho phép Học viện không thành lập Hội đồng Học viện và tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ”, hoàn thành trong tháng 6/2020.

Báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến về việc: Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp Cao cấp lý luận chính trị dành riêng cho viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Về việc thi thăng hạng viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ Hà Nội; Về việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Học viện Hành chính Quốc gia;

Đối với Vụ Kế hoạch – Tài chính: Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án của Học viện: Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng công chức, viên chức.

Đối với Học viện Hành chính Quốc gia: Phối hợp với Vụ Công chức – Viên chức tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương, sớm hoàn thiện dự thảo Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức trình Chính phủ trong tháng 6/2020; Phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề xuất về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương; Tiếp tục triển khai xây dựng học liệu bồi dưỡng từ xa, trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức (đề nghị Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Kế hoạch – Tài chính sớm cho ý kiến đối với các đề xuất của Học viện); Tăng cường công tác bảo đảm an ninh thông tin, phòng chống lộ, lọt bí mật nhà nước; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời tham mưu, xử lý các vụ việc nhạy cảm nhằm ngăn chặn hoạt động thu thập, phát tán thông tin xuyên tạc, kích động trên không gian mạng; Khẩn trương trả lời PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (văn bản trả lời gửi Trung tâm Thông tin để cập nhật nội dung và Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi).

Đối với Văn phòng Bộ: Phối hợp với Trung tâm Thông tin thực hiện triển khai văn bản điện tử (Voffice) 4 cấp: Tổ chức bàn giao tài khoản V- Office và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ kỹ năng tạo lập hồ sơ trình ký, kỹ năng trình ký, ký số điện tử và phát hành văn bản kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Các thành viên trong Tổ Công tác của Bộ trưởng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc:

IMG_2700 H IMG_2701 H IMG_2705 H IMG_2709 H

Các thành viên trong Tổ Công tác của Bộ trưởng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tin bài, ảnh: Đoàn Dũng – Hoàng Hậu

Comments are closed.