Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 12/3, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Dự và chỉ đạo Đại hội có, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; cùng toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

ĐÔnn

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Chi bộ nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện và sự thống nhất cao của đảng viên trong toàn chi bộ, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã cùng với chuyên môn, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Trọng tâm trong công tác của Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước là lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Tạp chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Bảo đảm xuất bản đúng định kỳ, chất lượng khoa học và ngày càng khẳng định vị thế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí

Đồng chí Hoàng Thị Trang – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

 Đóng góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp, như: duy trì và bảo đảm chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ tại đơn vị; công tác chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng khoa học cho mỗi ấn phẩm của Tạp chí; công tác chỉ đạo lãnh đạo các hoạt động đoàn thể tại đơn vị…

Cùng với góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Tạ Quang Tuấn

Đồng chí Tạ Quang Tuấn- Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện đã biểu dương Chi uỷ cũng như Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các mặt công tác xây dựng Đảng của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đều đạt kết quả tốt, đúng quy định, đúng kế hoạch hoạt động hiệu quả và đạt những kết quả tốt đẹp, đóng góp vào sự thành công chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng chí

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh tái cử Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Minh Huệ tái cử Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia với 3 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự bị.

100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Vinh thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Tạp chí, Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân tặng hoa và chúc mừng Chi ủy Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân tặng hoa và chúc mừng Chi ủy Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2020 – 2022.

bỏ phiểu

Đảng viên Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước bỏ phiểu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước

Tin: Hoàng Trang; Ảnh: Thu Hương

Comments are closed.