Không sử dụng điện thoại trong cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước

Nghiêm cấm sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, thiết bị có tính năng ghi âm, thu phát tín hiệu trong cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 06/2015/TT-BYT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5.

Theo đó, nhằm bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế, những hành vi bị Bộ Y tế nghiêm cấm bao gồm:

Sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động, thiết bị có tính năng ghi âm, thu phát tín hiệu trong cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sử dụng máy tính có kết nối mạng Internet để soạn thảo, đánh máy, lưu giữ tài liệu mật; cắm thiết bị lưu giữ bí mật nhà nước vào máy tính có kết nối mạng Internet.

Trao đổi thông tin có nội dung bí mật nhà nước qua máy bộ đàm, điện thoại di động, điện thoại kéo dài, máy fax, Internet dưới bất kỳ loại hình dịch vụ nào khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Thu thập, cung cấp, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán tiêu huỷ trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Y tế.

Trao đổi, cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cho cơ quan, đơn vị, cá nhân khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cung cấp tin, tài liệu và đưa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên báo chí, ấn phẩm xuất bản công khai, trên cổng thông tin điện tử, website, blog, trang mạng xã hội, diễn đàn và các hình thức tương tự.

Quy định về tội làm lộ bí mật Nhà nước, Bộ Luật Hình sự quy định như sau:

Điều 263 Bộ luật hình sự quy định xử phạt về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước:

Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này (điều này quy định về tội làm gián điệp), thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Đ.Liên

(nguồn http://phapluattp.vn)

Comments are closed.