Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Công đoàn Bộ Nội vụ

Chiều ngày 24/01/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2019. Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Trần Thị Kim Anh – Trưởng ban Chính sách, Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH), Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; các đồng chí Ủy viên BCH các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2018. Về phía Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia có đồng chí Chu Xuân Khánh – Trưởng Khoa QLNN về xã hội, Chủ tịch Công đoàn Học viện dẫn đầu cùng các ủy viên BCH Công đoàn Học viện; đại diện các tổ công đoàn và cá nhân được khen thưởng năm 2018.

1

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Năm 2018, các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ đã triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động bảo đảm  đúng sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, cấp ủy đảng các cấp, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và có sự tăng cường phối hợp với chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đồng cấp. Qua đó, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ trong năm 2018, đồng thời, góp phần xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động tại các cấp Công đoàn Bộ được diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức, nội dung có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và của Bộ.

Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã bám sát chủ đề hoạt động của năm “Vì lợi ích của đoàn viên”. Cùng với đó, nhiều hoạt động đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; được gắn kết vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của cơ quan, đơn vị. Các sự kiện chính trị của tổ chức Đảng, Công đoàn đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và giữa các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Bộ Nội vụ trong năm 2018.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ cũng như công đoàn bộ phận trực thuộc vẫn còn một số hạn chế nhất định. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trên, Công đoàn Bộ cũng đề ra phương hướng năm 2019, đó là tạo bước chuyển mạnh về chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ, 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam và 10 năm ngày thành lập Công đoàn Bộ Nội vụ.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị trong năm 2019, các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; đổi mới nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; đổi mới cách xây dựng báo cáo và xây dựng kênh thông tin báo cáo bảo đảm kịp thời, hiệu quả; xây dựng kênh thông tin trực tuyến để đoàn viên Công đoàn trong Bộ có thể trao đổi, chia sẻ những hoạt động của các công đoàn bộ phận cũng như những thông tin nghiệp vụ liên quan đến hoạt động công đoàn…

2

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, năm 2018, Bộ Nội vụ đã hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ đã cơ bản hoàn thành so với mục tiêu đề ra, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ trưởng nhấn mạnh, có được thành tích đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của Công đoàn Bộ, của các tổ chức Công đoàn trực thuộc và của từng đoàn viên Công đoàn. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức Công đoàn với chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, nhất là việc thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Nhấn mạnh tới những nhiệm vụ  mới với nhiều khó khăn và nặng nề trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị, Công đoàn Bộ Nội vụ cần tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, gắn chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tránh hoạt động hình thức. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm giải quyết mọi thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn. Xây dựng tình đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

3

Đồng chí Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao kết quả của Công đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị, ngay từ đầu năm 2019, Công đoàn Bộ Nội vụ cần phát động đợt thi đua; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giúp đoàn viên Công đoàn nhận thức rõ được trách nhiệm của mình, chung tay xây dựng đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

4

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho các công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ đã trình bày các tham luận và tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo của Công đoàn Bộ Nội vụ. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai hoạt động Công đoàn của các đơn vị và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Bộ Nội vụ cũng như các công đoàn bộ phận trong năm 2019.

5

Đồng chí Chu Xuân Khánh – Trưởng Khoa QLNN về xã hội, Chủ tịch Công đoàn Học viện đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trân trọng cám ơn và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng như các đại biểu tham dự Hội nghị. Đồng chí đề nghị Văn phòng Công đoàn Bộ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện báo cáo. Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ cũng thông qua Kế hoạch phát động thi đua năm 2019, đồng thời kêu gọi các tổ chức công đoàn và công đoàn viên bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, của cơ quan, đơn vị, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

6

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn cho đồng chí Lưu Minh Phượng – Ủy viên BCH Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia.

7

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trao Bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí QLNN do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ đã công bố các quyết định khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia được đánh giá là Công đoàn vững mạnh và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công đoàn Học viện có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng, gồm:

  • 2 cá nhân được BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Tổ chức Công đoàn.
  • 2 tập thể và 4 cá nhân được BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.
  • 2 tập thể và 25 cá nhân được BCH Công đoàn Bộ Nội vụ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018; 2 tập thể và 9 cá nhân được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Văn hóa – Thể thao” năm 2018; 9 cá nhân được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018./.

8

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trao Giấy khen của BCH Công đoàn Bộ Nội vụ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

 

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.