Công tác Hội sinh viên

Trụ sở làm việc: Phòng G102, Học viện Hành chính Quốc gia, cơ sở 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ – Hà Nội Điện thoại: 0243. 7532.864 -

Email: hsvvn.napa@gmail.com

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trải qua các giai đoạn cách mạng, các thời kì lịch sử, Hội đã tập hợp đông đảo sinh viên, tầng lớp trí thức trẻ, phát huy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, cùng các tổ chức thanh niên khác có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, sức trẻ và tinh thần tình nguyện của sinh viên Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Học viện và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế. Hội sinh viên Việt Nam Học viện Hành chính Quốc gia đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Hội sinh viên, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết, sức lực của sinh viên Việt Nam, bồi dưỡng lí tưởng Cách mạng, tạo dựng vị thế người sinh viên Việt Nam trong thời kì hội nhập và phát triển.

Năm học 2022 – 2023 Hội sinh viên Việt Nam Học viện Hành chính Quốc gia có hơn 7790 hội viên sinh hoạt tại 141 chi hội và 9 CLB. Có thể đánh giá chung, hội viên trong Học viện luôn ý thức trong học tập và công tác, khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ của tầng lớp trí thức tương lai, nêu cao khẩu hiệu “Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới – Sáng tạo”.

Qua quá trình tham gia vào tổ chức Hội sinh viên – Tổ chức dành riêng cho các bạn sinh viên, các bạn sẽ được học hỏi, rèn luyện bản thân trưởng thành hơn về mọi mặt trong cuộc sống, đặc biệt là các kỹ năng mềm mà sinh viên chúng ta còn yếu. Không những thế, các bạn còn được cùng các bạn sinh viên khác tham gia vào những hoạt động mình yêu thích như võ thuật, âm nhạc, thể thao và hơn hết là được tự mình tổ chức các chương trình, sự kiện, công việc chung của toàn trường hay biến những ý tưởng mà từ trước đến nay vẫn còn ấp ủ thành hiện thực. Chính các bạn sẽ là lực lượng xung kích đi đầu trong các chiến dịch tình nguyện chung sức vì cộng đồng.

Thông qua các phong trào sinh viên, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ được thể hiện rõ nét, đóng góp một phần quan trọng trong phong trào sinh viên, vì đất nước phồn vinh, khẳng định vai trò, vị thế của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia, tạo dựng hình ảnh người sinh viên Việt Nam trong thời đại mới có hoài bão, có lí tưởng và có trách nhiệm với xã hội và đất nước.

Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Hành chính Quốc gia luôn là người bạn tin cậy của sinh viên, là diễn đàn, là môi trường, là ngôi nhà chung để sinh viên giao lưu, học hỏi, tự bồi dưỡng và giúp đỡ nhau trong học tập, rèn luyện. Vì vậy, Hội Sinh viên Học viện đã luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên củng cố, xây dựng, góp phần bồi dưỡng cho sinh viên lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vun đắp cho sinh viên những ước mơ, hoài bão cao đẹp; từ đó giúp sinh viên xác định và có được động cơ, thái độ, phương pháp đúng đắn trong học tập, nếp sống, xây dựng hình ảnh sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Học viện đã phối hợp tốt với Học viện, để triển khai các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương, quy chế của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục Đào tạo và quy định của Học viện.

Trong suốt thời gian qua, Hội Sinh viên Học viện đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; với vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự phối hợp nhịp nhàng, giúp đỡ tận tình của các ban, phòng, khoa, viện, trung tâm và các tổ chức khác trong Học viện; sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Đội ngũ cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo sinh viên nên phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, có ảnh hưởng sâu rộng, tạo được uy tín trong và ngoài Học viện.

II. DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2023:

TT Họ và tên Lớp Chức vụ Số điện thoại
1 Huỳnh Trọng Nguyên 1905QTNB Phó Chủ tịch 0975122846
2 Mạc Thị Bình Minh 2005LHOC Ủy viên Ban Thư ký 0362681002
3 Hà Thị Nga 2105QTVB Ủy viên Ban Thư ký 0586239299
4 Dương Đức Minh 2105QLVA Ủy viên Ban Chấp hành 0345500750
5 Mai Văn Kiên 2205XDDB Ủy viên Ban Chấp hành 0969688324
6 Hoàng Thị Thanh Chúc 2105QTNC Ủy viên Ban Chấp hành 0376965681
7 Lê Văn Phúc 2105QLNA Ủy viên Ban Chấp hành 0793167655
8 Trần Bảo Ngọc 2105KTEB Ủy viên Ban Chấp hành 0352572132
9 Nguyễn Thị Hiên 2005QTNG Ủy viên Ban Chấp hành 0969561082
10 Nguyễn Bảo Lâm 2205HTTB Ủy viên Ban Chấp hành 0388447885
11 Phùng Văn Nhật 2105QTNC Ủy viên Ban Chấp hành 0368507335

 

III. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SINH VIÊNHỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NĂM HỌC 2023 – 2024

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9; chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện; kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm học.

Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đầu tư công tác tuyên truyền, các giải pháp hỗ trợ sinh viên tham gia phong trào; gia tăng số lượng “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tập trung thực hiện phát huy, kết nối, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” Học viện.

Tổ chức các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác Hội và phong trào sinh viên. Tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, tự tin, chủ động hội nhập.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, quản lý hội viên và sinh hoạt Hội ở Học viện.

2. Chương trình sinh viên rèn luyện

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện tiếp tục triển khai sâu rộng trong sinh viên cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” thông qua các cuộc vận động lớn của Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên, đặc biệt thông qua cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của Hội sinh viên.

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai cuộc vận động “sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”, góp phần xây dựng môi trường học tập và rèn luyện của sinh viên ngày càng phong phú, đa dạng và văn minh.

Xây dựng hệ thống các tiêu chí cơ bản để đánh giá và bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, hướng dẫn các cơ sở tuỳ thuộc vào đặc thù của đơn vị để xây dựng hệ thống các danh hiệu và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện, cấp Thành phố.

3. Phong trào “Sinh viên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt”

Tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh công tác phát triển các loại hình hoạt động hỗ trợ nhau trong học tập của sinh viên, thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên; khuyến khích và động viên các tập thể sinh viên chủ động nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo chuyên ngành, có biện pháp đề xuất với Học viện hỗ trợ về chuyên môn cũng như điều kiện để giúp sinh viên thường xuyên cập nhật kiến thức mới từ thư viện, thư viện điện tử… chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong tổ chức sinh hoạt học thuật: khai thác các thông tin khoa học, học tập, các diễn đàn trao đổi thông qua mạng Internet; tổ chức trao đổi, hội thảo khoa học với các nhà giáo, nhà khoa học để học tập kinh nghiệm, trao dồi kiến thức.

Phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm góp phần phát triển phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo, thi Olympic, các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng các hoạt động giao lưu, phối hợp: phối hợp với hội doanh nghiệp trẻ có các hình thức hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; giao lưu nghiên cứu khoa học với sinh viên cùng nhóm ngành của các trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.

Tham gia đẩy mạnh ứng dụng thực tiễn và cổ vũ sinh viên học tốt. Phối hợp chặt chẽ với Học viện tổ chức tốt các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; tăng cường giao lưu giữa sinh viên với các nhà tuyển dụng; vận động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm để duy trì và phát triển các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học tốt, quỹ nghiên cứu khoa học.

4. Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên

Tư vấn, hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện học tập, rèn luyện, tư vấn tâm lý và tham mưu, hỗ trợ về chính sách

Tăng cường hoạt động của các đội sinh viên tình nguyện, nòng cốt là các đội Tiếp sức mùa thi trong việc giới thiệu, tư vấn về nhà trọ, việc làm cho sinh viên, chỉ đạo các đơn vị tuỳ theo điều kiện hiện có để xây dựng “Ngân hàng dữ liệu việc làm, nhà trọ” sinh viên có thể tham khảo qua mạng máy tính.

Thường xuyên phối hợp tổ chức các giải thể thao, đặc biệt là các hoạt động thể thao cộng đồng nhằm thu hút sinh viên tham gia luyện tập, thi đấu, rèn luyện sức khỏe. Định kỳ tổ chức Ngày hội sinh viên khỏe, biểu dương, xác lập kỷ lục về sức khỏe của sinh viên; tham mưu, đề xuất và phản biện các chính sách liên quan đến sinh viên, nhất là học bổng, học phí, tín dụng sinh viên, ký túc xá, nơi vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng xã hội của sinh viên, tổ chức các hoạt động đối thoại giữa sinh viên với lãnh đạo Học viện.

Phát huy vai trò của Hội Sinh viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên trong các Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, xếp loại rèn luyện sinh viên của Học viện.

Tổ chức các hoạt động “Sinh viên giúp sinh viên”, trọng tâm là công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất. Mỗi lớp khóa trên đăng ký đảm nhận giúp đỡ một lớp năm thứ nhất trong học tập, tìm chỗ trọ.

Tổ chức phong trào học ngoại ngữ, tin học nhằm hỗ trợ, động viên, khuyến khích sinh viên trang bị được công cụ hội nhập và làm chủ tri thức của thế giới.

5. Chương trình Sinh viên tình nguyện

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên gắn với bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, ký túc xá, khu vực dân cư quan trường và chỗ trọ; các hoạt động thường xuyên vì an sinh xã hội: thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhiễm chất độc màu da cam, trẻ em khuyết tật; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người già neo đơn; tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ, các di tích lịch sử.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện hè 2024.

6. Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

Tổ chức kết nạp hội viên nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tiếp tục phát triển các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm đáp ứng công tác Hội và phong trào sinh viên theo cơ chế đào tạo tín chỉ.

Định kỳ tổ chức huấn luyện cán bộ Hội, nhất là huấn luyện kỹ năng theo phân cấp.

Từng bước hướng dẫn các các cấp bộ Hội lập danh sách hội viên, chi hội gửi và cập nhật thường xuyên cho tổ chức Hội cấp trên thông qua internet.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Hội thảo chuyên đề “Phát triển mô hình Câu lạc bộ, đội, nhóm trong công tác tập hợp, đoàn kết sinh viên” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp, đoàn kết và đổi mới phương thức hoạt động của Hội” theo định hướng của TW Hội sinh viên Việt Nam..

7. Tổ chức các cuộc thi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

Hội sinh viên Học viện tổ chức các hoạt động phong trào kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên 09/1 và Hội sinh viên Việt Nam; tổ chức Chương trình Gala Chào tân sinh viên năm 2023; tổ chức Hội nghị truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên, sinh viên năm học 2023 – 2024; tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi …

8. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên trong việc tham gia vào các phong trào, hoạt động của Hôi Sinh viênHọc việnHọc viện

Theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, tại Điều 6 và Điều 7 quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của hội viên như sau:

8.1. Quyền của hội viên

  1. Yêu cầu tổ chức Hội đại diện, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trước pháp luật và công luận, được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu để trưởng thành; đề đạt ý kiến, nguyện vọng thông qua tổ chức Hội về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, đời sống với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành, đoàn thể xã hội.
  2. Được cấp thẻ hội viên; tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lý.
  3. Bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

8.2.Trách nhiệm, nghĩa vụ của hội viên

  1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực học tập, rèn luyện và tham gia công tác xã hội, đoàn kết giúp đỡ các hội viên, sinh viên trong học tập và trong cuộc sống.
  2. Chấp hành Hiến pháp và pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ gìn nhân cách người sinh viên, tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong sinh viên và trong xã hội.
  3. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ và các nghị quyết của Hội, tích cực tuyên truyền, nâng cao, bảo vệ uy tín và mở rộng ảnh hưởng của Hội trong sinh viên và trong xã hội, sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ đúng quy định.

Comments are closed.