Danh sách BCH Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2023 – 2025

TT Họ và tên Chức vụ đoàn thể
1 Đào Thị Loan Phó Bí thư
2 Trần Thị Phượng Phó Bí thư
3 Nguyễn Thị Khánh Chi Ủy viên Ban Thường vụ
4 Hoàng Quang Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
5 Huỳnh Trọng Dũng Ủy viên Ban Chấp hành
6 Lê Đức Hiền Ủy viên Ban Chấp hành
7 Nguyễn Thị Lê Ủy viên Ban Chấp hành
8 Tạ Thị Nhật Lệ Ủy viên Ban Chấp hành
9 Trần Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành
10 Lê Thị Lan Phương Ủy viên Ban Chấp hành
11 Trần Văn Tiến Ủy viên Ban Chấp hành

Comments are closed.