Công văn số 1480/HCQG-TCCB V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Down mẫu danh sách tại link sau:

Mẫu danh sách đăng ký

scan0106

scan0107 scan0108 scan0109 scan0110 scan0111 scan0112 scan0113 scan0114 scan0115 scan0116 scan0117 scan0118

Comments are closed.