Giấy mời và Tài liệu Hội thảo “ Xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp”

Giấy mời Hội thảo “ Xây dựng chính quyền điện tử ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp”Giay moi Hoi thao CQDT Khoa Van ban 2020

Tải về Kỷ yếu hội thảo

Comments are closed.